Projekt inwestycyjny

Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację o projekcie:


Wielowymiarowa księgowość – zakup nowoczesnej platformy programowej przez Enterprise Support celem wdrożenia unikalnych usług księgowych

realizowanym przez:

Biuro rachunkowe Łódź


dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Priorytet III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Działanie 3.1 Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw

Biuro rachunkowe Łódź
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


Projekt Wielowymiarowa księgowość – zakup nowoczesnej platformy programowej przez Enterprise Support celem
wdrożenia unikalnych usług księgowych jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego


CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ, CZYLI CEL PROJEKTU


Obecna oferta Spółki jest nowoczesnym zestawieniem typowych usług księgowo-kadrowo-finansowych, wyróżnikiem jest obecnie jakość i kompleksowość obsługi klienta.
Celem projektu Enterprise Support jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Firmy oraz województwa łódzkiego poprzez uruchomienie nowych, unikalnych w regionie usług oraz udoskonalenie obecnie oferowanych. Spółka dzięki realizacji harmonogramu wydatków wprowadzi do swej oferty:
Wielowymiarowa usługa księgowa polegająca na stosowaniu wielowymiarowego podejścia do danych księgowych,
Analityka wielowymiarowa udostępniana w formacie aplikacji do zarządzania projektami
Outsourcing w zakresie fakturowania,
Mobilna obsługa księgowa na miejscu u klienta.
Znacząco zostanie także poprawiona jakość, precyzja i szybkość obecnie świadczonej obsługi księgowej.
Bezpośrednimi celami ekonomicznymi jak i społecznymi osiągniętymi przez Enterprise Support będą:
Pobudzenie przedsiębiorczości regionalnej poprzez nową inwestycję oraz usługi wspierające zarządzanie
Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa danych klienta poprzez system kopii zapasowych
Rozwój regionu poprzez udostępnianie przedsiębiorcom szczegółowych, wielowymiarowych analiz o ich firmach


KTO SKORZYSTA, CZYLI UCZESTNICY I ODBIORCY PROJEKTU


Enterprise Support Sp. z o.o.
Projekt pozwoli Spółce:
Konkurować z największymi na rynku w branży
W zdecydowany sposób zwiększyć ilość odbiorców z poza województwa
Uruchomić outsourcingu fakturowania
Umocnić pozycję rynkową
Projekt Wielowymiarowa księgowość – zakup nowoczesnej platformy programowej przez Enterprise Support celem
wdrożenia unikalnych usług księgowych jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego
Podnieść renomę Spółki Enterprise Support w znaczeniu ogólnopolskim dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych


Klienci:
Zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa danych klienta poprzez system kopii zapasowych
Mobilna obsługa księgowa na miejscu u klienta
Przekazywanie danych, raportów finansowych, w sposób wysoce precyzyjny i zorganizowany
Przyspieszenie procesu księgowania i analizy dzięki czemu Klient może łatwiej i trafniej zarządzać swoją działalnością.


Region:
Wspieranie zarządzania przedsiębiorczością regionalną
Podniesienie konkurencyjności województwa jako regionu o wysokim potencjale innowacyjności, nowoczesności usług
Wielowymiarowe, szczegółowe analizy dla przedsiębiorców regionalnych o ich firmach
wprowadzenie na rynek łódzki nowych i unikalnych, branżowych usług,


CO ZROBIMY, CZYLI REZULTATY PROJEKTU


Aplikacje zakupione i uruchomione w ramach projektu pozwolą odpowiedzieć Enterprise Support na potrzeby rynku i rozwiązać obecne, zdefiniowane problemy Spółki. Realizacja inwestycji umożliwi:
Zdecydowanie szybsze udostępnianie swoim klientom danych, raportów finansowych, w sposób wysoce precyzyjny i zorganizowany, w niespotykanym dotychczas na rynku zestawieniu wymiarów: podatkowym, finansowym, księgowym i zarządczym,
dane w formacie możliwym do dalszej obróbki i analizy w oprogramowaniu do zarządzania projektami (analiza kosztowa zasobów ludzkich, amortyzacji sprzętu, nadgodzin, kosztów nieterminowości, rentowności etc.)
znaczący i trwały rozwój Firmy w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne oraz nowe usługi,
wzmocnienie pozycji rynkowej dzięki oferowaniu dużym przedsiębiorcom, sieciom, korporacjom szczegółowej i wielowymiarowej analityki zarządczej,
wzmocnienie i stabilizację Firmy na rynku regionalnym oraz zdecydowane zwiększenie liczby odbiorców dzięki wprowadzeniu obsługi fakturowania,
Projekt Wielowymiarowa księgowość – zakup nowoczesnej platformy programowej przez Enterprise Support celem
wdrożenia unikalnych usług księgowych jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego
zwiększenie ilości klientów z poza województwa poprzez rozszerzenie oferty w wysokospecjalizowane usługi wielowymiarowej księgowości, analiz, wymiany danych w plikach,
zakup profesjonalnego zaplecza serwerowego,
znaczącą zmianę i przyspieszenie procesu księgowania i analizy dzięki łatwemu wprowadzaniu faktur, mechanizmowi faktur automatycznych (zapamiętywanie danych kontrahenta w kolejnych dokumentach), minimalizacji ilości wprowadzania danych,
wyposażenie pracowników w urządzenia biurowe i multimedialne na potrzeby prezentacji rozwiązania oraz konsultingu księgowego na miejscu w siedzibie Spółki
organizowanie profesjonalnych prezentacji, spotkań biznesowych z klientami w biurze.


NASZE DZIAŁANIA, CZYLI ETAPY REALIZACJI PROJEKTU


Analiza potrzeb rynku, obecnych i nowych klientów
Analiza problemów i potrzeb Spółki Enterprise Support
Ustalenie celów i oczekiwanych rezultatów projektu
Zakup poszczególnych komponentów informatycznych będących przedmiotem projektu.


ETAP I


Zakup aplikacji Księgowość, która umożliwi uruchomienie 3 nowych usług: wielowymiarowa obsługa księgowa, analityka wielowymiarowa, mobilne konsultacje na miejscu u klienta oraz udoskonalenie obecnie świadczonej obsługi księgowo-kadrowo-płacowej.
Zakup serwera autoryzacji – niezbędny z uwagi na konieczność zachowania przez Spółkę wysokiego bezpieczeństwa danych klienta, szyfrowanie połączeń, autoryzację dostępu do aplikacji. Możliwość udostępnienia w sieci Internet aplikacji i informacji Klientom.
Zakup serwera wirtualizacji – kluczowe urządzenie zapewniające podstawy do świadczenia usług mobilnych, konsultacji, jak i bezpieczeństwa i ciągłości działania wielowymiarowej obsługi księgowej i fakturowania.
Zakup serwera aplikacji – serwer na którym zostanie zainstalowane zakupione w projekcie oprogramowanie Księgowość i Fakturowanie. Będzie to kluczowe urządzenie, dzięki któremu możliwe będzie realizowanie usług dla Klientów Spółki.
Zakup zestawu przełączników sieciowych – dzięki nim możliwe będzie uruchomienie i korzystanie z aplikacji Księgowość i Fakturowanie wewnątrz Firmy, komunikację serwerów, automatyczny zapis kopii zapasowych na serwerze kopii oraz
Projekt Wielowymiarowa księgowość – zakup nowoczesnej platformy programowej przez Enterprise Support celem
wdrożenia unikalnych usług księgowych jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego
udostępnienie aplikacji w sieci Internet dla pracowników Enterprise Support, którzy realizować będą bezpośrednio u Klienta usługę mobilnych konsultacji księgowo-finansowych.


ETAP II


Zakup zasilacza awaryjnego UPS - pozwala utrzymać ciągłość działania oraz bezpieczne zamknięcie aplikacji oraz systemów operacyjnych zainstalowanych na serwerach. Jedno z najnowocześniejszych rozwiązań dla systemów serwerowych wymagających gwarancji ciągłego zasilania oraz maksymalnej ochrony przed wpływem niepożądanych zjawisk występujących w sieci elektrycznej. Zapewnienie dostępności klienta do wdrażanych usług oraz zminimalizuje wpływ awarii na bezpieczeństwo danych klienta.
Zakup systemu kopii zapasowych - Regularne tworzenie kopii zapasowych według ustalonych wytycznych jest bardzo ważnym elementem wszechstronnej strategii bezpieczeństwa, jaką przyjął Enterprise Support dla proponowanego klientom rozwiązania. System kopii zapasowych umożliwia wykonywanie kopii zapasowych i odtworzenie danych w przypadku awarii. Jest to idealne rozwiązanie dla wykonywania kopii bezpieczeństwa:
- plików konfiguracyjnych serwerów, routera, przełączników sieciowych;
- plików źródłowych aplikacji Księgowość i Fakturowanie;
- kopii aktualnie zainstalowanych aplikacji na serwerze ;
- danych z wykonanych raportów, sprawozdań, plików wymiany danych z analiz wielowymiarowych, ;
- baz danych.
Zakup usługi konfiguracji serwerów - Zakup dotyczy usługi instalacji i konfiguracji serwerów zakupionych w projekcie:
a. konfiguracja serwera autoryzacji:
b. konfiguracja serwera wirtualizacji:
c. konfiguracja serwera aplikacji:
d. konfiguracja systemu kopii zapasowych.


ETAP III


Zakup aplikacji Fakturowanie - Enterprise Support dzięki temu wydatkowi zaoferuje usługę zarówno dla małych jak i średnich przedsiębiorstw polegającą na udostępnieniu klientowi możliwości generowania faktur bez konieczności zakupu oprogramowania. Faktura klienta na podstawie przesłanych pakietów danych będzie bezpośrednio tworzona, drukowana i dystrybuowana w Spółce. W ten sposób możliwe będzie połączenie idei szybkiej księgowości (dane natychmiast w systemie – łatwiejsza kontrola przychodów i należności, dokładniejsze i szybsze analizy) oraz backoffice (zasoby do wystawienia, wydruku i dystrybucji FV).
Projekt Wielowymiarowa księgowość – zakup nowoczesnej platformy programowej przez Enterprise Support celem
wdrożenia unikalnych usług księgowych jest współfinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego


ETAP IV


Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Sprzęt wielofunkcyjny to urządzenie wspierające pracowników Enterprise Support w obsłudze klienta. Pozwoli skanować i kopiować dokumenty przekazywane przez klientów, drukować raporty, bilanse, wyniki wykonanie w aplikacji Księgowość. Dodatkowo wydajna drukarka umożliwi realizowanie usługi fakturowania, możliwe bowiem będzie wydajne drukowanie faktur przekazanych w outsourcing od klienta, a następnie ich dystrybucję.
Zakup projektora - Wydatek na to urządzenie jest niezbędny przede wszystkim z punktu widzenia świadczenia mobilnych konsultacji księgowych u klienta. Przedstawiciel Spółki, niezależnie od wyposażenia multimedialnego klienta, będzie mógł korzystając z projektora, logując się poprzez serwer terminali (uwierzytelnienie na serwerze autoryzacji), dokonać wielowymiarowych analiz księgowych na aktualnych danych zarejestrowanych w aplikacji Księgowość.
Wielowymiarowa księgowość – dla nas i dla Ciebie

Oferta     Kariera     Partnerzy     O nas     Strefa Klienta     Dotacje Unijne     Kontakt     Promocje     Tagi

Enterprise Support Sp. z o.o.
ul. Pomorska 65
90-218 Łódź

tel./fax.+48 (42) 636 76 20
tel./fax+48 (42) 630 61 07
email: [javascript protected email address]© 2014 Enterprise Support Sp. z o.o. • Projekt i wykonanie: GV Consulting Group Sp. z o.o.