Dotacje Unijne

Biuro rachunkowe Łódź

Firma Enterprise Support Sp. z  o.o. otrzymała dofinansowanie na  realizację projektu szkoleniowego, który ma na  celu przeszkolenie swoich pracowników w  ramach następujących modułów szkoleniowych:

MODUŁ SZKOLEŃ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI

 • Księgowość firm produkcyjnych- rozliczenie produkcji
 • Sporządzanie Cash-flow
 • Sporządzanie Zestawienia zmian w kapitale
 • Podatek odroczony
 • Sporządzanie polityki rachunkowości w firmie
 • Podstawy rachunkowości zarządczej dla pracowników działów księgowych
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej- podstawy
 • Inwentaryzacja Roczna- praktyczne aspekty przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia
 • Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne- od podstaw, amortyzacja, umorzenie, trwała utrata wartości
 • Nowe obowiązki biur rachunkowych, czyli jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

MODUŁ SZKOLEŃ Z ZAKRESU PODATKÓW

 • Prowadzenie KPIR, ryczałtu
 • Podatek u źródła
 • Podatek PCC
 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 • Świadczenia na rzecz pracowników
 • Reprezentacja, reklama i sponsoring
 • Środki trwałe, leasing ( używanie przez pracowników, członków zarządu zleceniobiorców itp. samochodów prywatnych, służbowych, zakup samochodu przez firmę)
 • Transakcje wewnątrz wspólnotowe, import, export
 • Optymalizacja podatkowa
 • Podatek od nieruchomości
 • Ceny transferowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych
 • Leasing operacyjny i finansowy – aspekty podatkowe i rachunkowe
 • Rozliczanie projektów unijnych
 • Różnice kursowe w podatkach i rachunkowości

MODUŁ SZKOLEŃ Z ZAKRESU KADR I PŁAC

 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Ochrona danych osobowych
 • Profesjonalny kadrowiec

MODUŁ SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH

 • Exel dla początkujących
 • Word dla początkujących
 • Exel dla średniozaawansowanych ( e-learning)
 • Word dla średniozaawansowanych
 • Optima
 • Prezentacja w Power Poincie

MODUŁ SZKOLEŃ MIĘKKICH

 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Zarządzanie czasem ( blended learning)
 • Zarządzanie personelem, ocenianie i motywowanie
 • Rekrutacja- narzędzia, metody itd. (e-learning)
 • Budowanie zespołu ( blended- learning)
 • Skuteczna komunikacja w zespole i w firmie
 • Zarządzanie konfliktami i ich rozwiązanie
 • Poufność informacji, bezpieczeństwo firmy
 • Techniki negocjacyjne ( e-learning)
 • Wypalenie zawodowe
 • Obsługa trudnego klienta ( blended-learning)
 • Reklama- budowanie pozytywnego wizerunku firmy ( bleanded learning)
 • Windykacja należności oraz techniki negocjacji windykacyjnych

SZKOLENIA Z J. ANGIELSKIEGO

 • j. angielski dla średnio zaawansowanych
 • j. angielski dla zaawansowanych
 • biznesowy j. angielski (e-learning)

Przed rozpoczęciem szkoleń z j. angielskiego zostanie przeprowadzony test mający na celu przyporządkowanie uczestników do odpowiednich grup według zaawansowania językowego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.phin.pl

Oferta     Kariera     Partnerzy     O nas     Strefa Klienta     Dotacje Unijne     Kontakt     Promocje     Tagi

Enterprise Support Sp. z o.o.
ul. Pomorska 65
90-218 Łódź

tel./fax.+48 (42) 636 76 20
tel./fax+48 (42) 630 61 07
email: [javascript protected email address]© 2014 Enterprise Support Sp. z o.o. • Projekt i wykonanie: GV Consulting Group Sp. z o.o.